SŁÓWKA HISZPAŃSKIE
HISZPAŃSKI NA WESOŁO
la independencia

NIEPODLEGŁOŚĆ czyli:

la independencia


 
PRZYKŁAD:
 

Hoy en Polonia se celebra* el Día de la Independencia. – Dziś w Polsce świętuje się Dzień Niepodległości.

*se celebra. = świętuje się, obchodzi się

 
La independencia oznacza nie tylko niepodległość, ale także niezależność.

 
MIŁEJ NAUKI! 🙂

Dodaj komentarz