SŁÓWKA HISZPAŃSKIE
HISZPAŃSKI NA WESOŁO

RYSUNEK czyli: el dibujo POSŁUCHAJ PRZYKŁADY: ¿Te gusta este dibujo? – Podoba Ci się ten rysunek? No, no me gusta nada. – Nie, w ogóle mi się nie podoba. [dosł. Nie, nie podoba mi się nic.] Podobne wpisy: dibujar, pintar, manzana. Jeśli zastanawia Cię odwrócony znak zapytania, zajrzyj do wpisu: el bolígrafo. MIŁEJ NAUKI! 🙂

Kategoria: Szkoła | Dodaj komentarz

SZKOŁA czyli: la escuela POSŁUCHAJ   PRZYKŁADY:   Me levanto a las séis y a las siete en punto voy a la escuela. – Wstaję o szóstej, a punkt siódma idę do szkoły.   UWAGA: hiszpańskie y może oznaczać: i LUB a, tak jak w zdaniu powyżej. Natomiast en punto znaczy dosłownie: w punkt (ponieważ: en=w), natomiast w praktyce życiowej słówko […]

Kategoria: Szkoła | Dodaj komentarz

UCZENNICA czyli: la alumna POSŁUCHAJ   ALBO: el alumno – uczeń Podobny wpis: el niño / la niña. MIŁEJ NAUKI! 🙂

Kategoria: Szkoła | Dodaj komentarz

KREDA czyli: la tiza POSŁUCHAJ   Przykładowe użycie: – ¿Sabes dibujar con la tiza? – Umiesz rysować kredą? (dosł.: Umiesz rysować z kredą?) – Claro que sé dibujar con la tiza. – Jasne, że umiem rysować kredą. (dosł.: Jasne, że umiem rysować z kredą)   UWAGA: sé = umiem  To akurat trzeba zapamiętać, bo jest to wyjątek, […]

Kategoria: Szkoła | Dodaj komentarz

TABLICA czyli: la pizarra POSŁUCHAJ   Przykładowe użycie:   Escríbelo en la pizarra. – Zapisz to na tablicy.   Zwróć proszę uwagę na akcent zaznaczony nad í.   Jeśli do rozkazu dopisujemy zaimek (=jedno słóweczko*), to nad trzecią sylabą od końca należy zapisać akcent. Dotyczy to form rozkazów dla wszystkich osób, za wyjątkiem drugiej osoby […]